top of page

Göğüs Hastalıkları Neyi İçerir?


Göğüs Hastalıkları, tüm akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne bağlı olan Solunum Laboratuvarı’nda ise bilgisayarlı spirometre cihazı ile tüm akciğer kapasite ölçümleri yapılmakta olup (akciğer volümleri, maksimal istemli ventilasyon ölçümü, reversibiliteli solunum fonksiyon testleri, eforlu solunum fonksiyon testleri) aynı zamanda alerjik hastalıkların tanısı için uygulanan alerji testleri de uygulanmaktadır. Böylelikle astım ve alerjik astım ayırımı daha kolay yapılmaktadır.

Radyolojik görüntüleme eşliğinde (bilgisayarlı tomografi-us) özellikle akciğer kanserlerinin teşhisi için kullanılan transtorasik ince iğne ve tru-cut biyopsileri yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne bağlı bronkoskopi ünitesinde tüm akciğer hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde kullanılan fleksible fiberoptik bronkoskopi ile bronkoskopik biyopsiler, transbronşial fırçalama-bronkoalveolar lavaj, transbronşial akciğer biyopsileri, transbronşial mediastinal biyopsiler ve transbronşial ince iğne biyopsileri yapılmaktadır.


bottom of page