top of page

Akciğer Embolisi Tanısı ve Tedavisi


Akciğer emboli çok ciddi ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumunda hiç zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Hastaların önemli bir kısmında ani ölüm gelişebilir. Hastaların üçte birlik kısmında tanı konulmadan ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden şüphe durumunda zaman kaybetmeden tedaviye tetkiklerin sonuçları beklenmeden başlanmalı ve tetkiklere devam edilmelidir.

Akciğer embolisinde teşhis nasıl konur?

Teşhiste en önemli olan şey, hekimin şüphe etmesidir. Hastanın öyküsü ve klinik bulgular çok önemlidir. Uzun süreli seyahatler, geçirilmiş operasyonlar, uzun süren yatak istirahatleri, kullanılan ilaçlar ve ek hastalıklar ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Şüphe edilen her hastadan kan testleri, akciğer filmi, kalp elektrografisi, bacak ultrasonografisi, akciğer tomografisi, akciğer sintigrafileri ve gerekirse akciğer anjiyografisine kadar tüm tetkiklerin yapılması gerekebilir.

Akciğer embolisi nasıl tedavi edilir?

Akciğer embolisinden şüphe edilen hastaya mümkün olan en kısa zamanda tedavi başlanması gerekir. Tedaviye başlamak için teşhisin kesinleşmesi gerekli değildir. Hastaların büyük çoğunluğunda ilaç tedavisi yeterli olmaktadır. İlaç tedavisi olarak pıhtı önleyici (kan sulandırıcı ilaçlar) ve pıhtı eritici ilaçlarla yapılır. Pıhtı eritici ilaçlar ciddi kanamalara sebep olabildiğinden genellikle acil durumlarda ve hayatı tehdit eden durumlarda kullanılır. Tedavi süresi genellikle altta yatan risk faktörlerine göre değişmekle birlikte yaklaşık en az 3 ila 6 ay civarında olup bazen genetik pıhtılaşma faktör eksikliklerinde ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanılması da gerekebilir. Nadir olarak akciğer atardamarında büyük bir pıhtı varsa ameliyatla pıhtı çıkarılabilir. Sık tekrarlayan emboli durumlarında ilaç kullanılamıyorsa ana toplardamar olan damara (vena cava) filtre takılabilir.

Akciğer embolisinin oluşmaması için neler yapılabilir?

Akciğer embolisinden hastayı korumak ve kişisel korunmayı sağlamak için;

  • Hastanın olacağı ameliyat ve risk faktörlerine göre gerekli önlemleri almak.

  • Operasyon sırasında varis çorapları kullanmak gerekirse kan sulandırıcı ilaçlarla koruma sağlamak.

  • Ameliyat yada travma sonrasında en kısa zamanda hastanın yürümesi ve hareket etmesini sağlamak.

  • Uzun uçak yada otomobil seyahatlerinde sık sık mola vermek ve hareket etmek.

  • Aşırı kilo durumunda kilo verilmesini sağlamak önemlidir.

  • Varisi olan hastalarda uygun egzersiz ve tedavilerle pıhtı oluşumunun önlenmesi.


bottom of page