top of page

SEMPOZYUMLAR

 

 

 

 

 1. Türk Toraks Derneği yıllık Sempozyum ve Kongreleri

 2. TTD Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu, 07-17 Kasım 2007

 3. TSAD Astım ve &Rinit Günleri 1-3 Ekim 2004, İstanbul 

 4. American College of Chest Physicians – TSRI, 17. Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, 29 August – 1 September 2003, Istanbul

 5. American College of Chest Physicians – TSRI, Approach to the patient with respiratory insufficiency Symposium, 27-29 June 2002, Istanbul 

 6. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Aug.30-Sept.3, 2000, Florence, Italy

 7. ERS – European Respirotary Association 1999 Annual Congress, October 9-13, Madrid, Spain

 8. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 31 Mayıs - 4 Haziran 1999, Antalya

 9. TTD Astım Tedavisi Kursu, 10-14 Nisan 1999

 10. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Erişkin ve Çocukta  Tüberküloz Sempozyumu, 30 Nisan 1999

 11. Ulusal Ümmünoloji Kongresi, 5-7 Mayıs 1997, İstanbul

 12. TTD Girişimsel Bronkoskopi Kursu, 9-13 Nisan 1997

 13. AİD VII. Ulusal Allerji ve Klinik Ümmünoloji Kongresi, 2-5 Kasım 1997, Bursa

 14. Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Günleri, 24-25 Ekim 1996.

 15. TTD Noninvaziv mekanik Ventilasyon Kursu, 6-11 Mayıs 1996.

bottom of page