top of page

YAYINLAR

 

 

 1. Plevra Efüzyonlarının Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri ve Önemi,   Solunum - 2002

 2. Ein Fall Vol Broncialiem Leiomyom,  Pneumologie -1993

 3. Non-Tuberculous Mycobacteria in Patients With Anti - Tuberculosis Drug Resistance,  Tubercle And Lung Disease -1994

 4. Bir Bronşial Leomyom Olgusu,  Türk Patoloji Dergisi -1991

 5. Tüberküloz Plörezinde Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanımı, Heybeliada Tip Bülteni -1998

 6. Bronş Astımlı Hastalarda Görülen Klinik Şikâyetler ile Alerjik Cilt Testleri Arasındaki Korelasyonun İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni-1997

 7. Endobronşial Kondrom,  Ankara Patoloji Bülteni - 1992

 8. Çoklu İlaç Direnci Gösteren Olgulardan İzole Edilen Non-Tuberculous Mikobakteriler,  Heybeliada Tip Bülteni - 1996

 9. Budesonit Turbuhalerin FEV1 ve PEF Değerlerine Etkisi,  Heybeliada Tip Bülteni -2000

 10. Serum Cea ve Nse Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -2000

 11. Bronş Astmalı Hastaların Çeşitli Yönlerden İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni - 1999

 12. Serum Levels Of Soluble Icam1 In Patients with Bronchial Carcinoma,  Europen Repiratory Journal -1999

 13. Erişkin Yaşta Tanı Konulan Pulmoner Arter Anomalileri,  Heybeliada Tıp Bülteni -1998

 14. Serum Soluble Intercelluar Adhesion Molecule-1 In Lung Cancer:  Utilyty In Early Diagnosis and Detecting Matastatic Disease,  Turkish Repiratory Journal -2001

 15. Diagnostic Value Of Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy In Thoracic Lesions,  Turkish Respiratory Journal -2001

 16. Two Cases Of Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pnemonia(Boop),  Turkish Respiratory Journal -2000

 17. Çok İlaca Dirençli Mikobakterium Kansasii,  Solunum Hastalıkları -1998

 18. İntraplevral Yerleşimli Bir Kist Hidatik Olgusu,  Akciğer Günleri Kitabi -1995

 19. Serum Ssc-Ag Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -1998

 20. Effectiveness of Ofloxasin Againts Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Patients with Chronic Tuberculosis,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi - 1997.

 

 

bottom of page